Montáže a demontáže lešení

Naša spoločnosť poskytuje celú škálu služieb spojených s výstavbou a montážou/demontážou lešení. Vysoko kvalifikovaní odborníci našej spoločnosti zaručujú kvalitnú montáž lešenia, pretože kvalitne zmontované lešenie je zárukou bezpečnosti pracovníkov pri prácach vo výškach.

Naša spoločnosť vykonáva pri montáži lešení nasledovné práce:


príprava staveniska na montáž lešenia;
naplánovanie usporiadania s prihliadnutím na špecifické aspekty stavebného projektu;
montáž rôznych typov lešení (čapové, rámové, klinové alebo svorkové)..

Vyžiadať kontakt