Produktion, underhåll, reparation av metallkonstruktioner och installation av rörledningar

Verksamhetsområden för Industrial Technology Pipe Finland inkluderar tillverkning av alla typer av metallkonstruktioner, som utmärker sig för sin hårdhet, robusthet och hållbarhet. Vårt företag monterar, producerar, underhåller och reparerar olika typer av metallkonstruktioner som används inom alla verksamhetsområden. Företagets specialister följer alla krav och normer i utförandet av alla operationer, det tillåter oss att garantera absolut säkerhet vid användning av metallkonstruktioner.

Våra tjänster relaterade till produktion, underhåll och reparation av metallkonstruktioner:

  • Montering av alla typer av metallkonstruktioner
  • Underhåll och reparation av metallkonstruktioner
  • Tillverkning av metallkonstruktioner
  • Konstruktion av primära metallstrukturer
  • Konstruktion av sekundära strukturer för olika applikationer
  • Installation av rörledningar
  • Förberedelse av ytor för målning och målningsarbeten

Ta kontakt