Montering och demontering av ställning

Vårt företag tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster relaterade till konstruktion och
montering/demontering av ställningar. Högt kvalificerade specialister från vårt företag
garanterar att utföra högkvalitativ montering av ställning, eftersom kvalitativt monterad
ställning är garantin för arbetarnas säkerhet när de utför arbeten på höjder.

Vårt företag utför följande arbeten vid montering av ställningar:


platsförberedelse för montering av ställning;
utveckling av anläggningens layout med hänsyn till de speciella aspekterna av
byggprojektet;
montering av olika typer av ställningar (bult, ram, kilformad eller klämma).

Ta kontakt