Teknologiska pipelines

Vår certifierade personal har utmärkt kunskap om olika tekniska rörsystem och deras
installation.
Med en hög grad av ansvar tillämpar vi installation av rör för företag av alla
komplexitetsnivåer.
Vi arbetar med olika rör: tunnväggigt, tjockväggigt stål, rostfritt stål, livsmedelsklassat stål;
Vi erbjuder tjänster för läggning, rekonstruktion av tekniska rörledningar i företag för olika
ändamål.

Våra tjänster

  • Installation av utrustning och rörledningar för gas, olja och kemiska produkter
  • Installation av transmissions- och inomhusledningar och system för värme, kyla, vattenförsörjning och avlopp av varierande komplexitet
  • Svetsning av rörledningar av stål och rostfritt stål
  • Installation av plast- och aluminiumrörledningar
  • Rengöring och färgning av ytor på rörledningar och teknisk utrustning
  • Värmeisolering av tekniska rörledningar och utrustning

Ta kontakt