Slavnostní uvedení plynovodu Baltic Pipe do provozu proběhlo dne 27.9.2022 v Polsku. Tento plynovod představuje důležitou trasu pro přepravu norského plynu do Dánska a následně do Polska. Je tak dalším projektem pro diverzifikaci dodávek plynu zemím ve středovýchodní části Evropy.

Předpokládaná kapacita plynovodu ve směru Norsko-Polsko je až 10 miliard kubických metrů a ve směru Polsko-Dánsko (tedy v opačném směru) až 3 miliardy kubických metrů. Kapacita plynovodu Nord Stream 1 je pro srovnání 55 miliard kubických metrů za rok.

Výstavba plynovodu Baltic Pipe vznikla za spolupráce polské společnosti Gaz-System a dánské společnosti Energinet. Projekt byl započat již v roce 2013. Samotná výstavba trvala kolem 2 let a na 9 měsíců byly některé práce pro administrativní potíže během roku 2022 zcela přerušeny. Přesto byl provoz plynovodu zahájen o měsíc dříve oproti původnímu předpokladu. S provozem o plné kapacitě se počítá koncem listopadu tohoto roku. Je však možné, že tento předpoklad bude ovlivněn událostmi související s poškozením křižujícího plynovodu Nord Stream 1.

Z fondů EU pro tento významný a priorizovaný projekt vloženo okolo 6,6 miliard Kč, přičemž celkové náklady na realizaci se odhadují kolem 40-52 miliard korun. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších investic, které Polsko vložilo do infrastruktury.

Uvádí se, že kolem 80% kapacity již bylo rezervováno polskou plynárenskou společností PGNiG SA.

Zajímavá fakta a technické údaje:

Odhadovaná délka plynovodu: 275 km

Potřeba potrubí pro výstavbu: cca 23200

Délka potrubí: 12,2 m

Průměr potrubí: 900 mm

Skladba potrubí:

– Hutný betonový povlak: 60-110 mm

– Antikorozní nástřik 4,2 mm

– Ocelová stěna 23 mm

– Vnitřní nástřik 0,1 mm

 

Mapa evropských plynovodů, zdroj: www.offshore-mag.com