Jde o zcela nevšední pohled na strategii, jak dosáhnout snížení produkce odpadu na poli potravinářského průmyslu. S touto inovativní myšlenou přišli odborníci z brněnské Mendelovy univerzity, kteří se na Agronomické fakultě zabývají vývojem jedlých obalů. Velmi užitečnou charakteristikou tohoto výzkumného počinu je kromě snadné výroby i snížení produkce obalů.

Vědci z Brna se aktuálně zabývají vývojem jedlých obalů, které jsou založeny na bílkovinné bázi a mají charakteristiku obdobnou jako pružná kuchyňská fólie. Není to však jediná možná forma pro zabalení. Jedlé obaly mohou být aplikovány i ve spreji nebo mohou být tekuté a potraviny se jimi postřikují nebo se do roztoku vkládají.

Většinu potravinových obalů na nynějším trhu představují plasty na bázi ropy, které nelze biologicky odbourat, což není charakteristika, která by byla ohleduplná k životnímu prostředí. Tím, že jedlé obaly nahradí ty klasické, dojde k tomu, že se celkové množství synteticky vyrobených plastových obalů sníží. Rozsah vlivu je dokonce o něco širší, protože na produkci jedlých obalů lze použít rovněž odpadní suroviny z jiných technologií.

Výroba obalové směsi je navíc podle vědců nenáročná a poměrně jednoduchá. Obalové fólie jsou dostatečně průhledné, aby bylo možné zabalenou potravinu vidět a rovněž nemají žádné aroma, které by mělo na potravinu nepříznivý vliv.

Jedlé obaly jsou založeny na bázi tří látek. Jsou jimi biopolymery, přírodní lipidy a doplňkové plnivo. První skupina je tvořena převážně bílkovinami a polysacharidy a tvoří nosnou složku. Lipidy představují oleje a vosky a potraviny chrání proti vlhku. Pro konzistenci obalu jsou pak nezbytné i doplňkové látky, aby vše drželo v zamýšlené formě, která je vláčná a ohebná.

Další postup vývoje má spočívat v zařazení aktivních složek. To by mělo mít za výsledek vyšší výživovou hodnotu i vyšší funkčnost obalu. Mechanické vlastnosti bude potřeba dostatečně doladit pro záměr strojního balení a posílit ještě odolnost proti vodě.

Další problém představuje hygiena. Tam, kde nebude logisticky či morálně možné, aby byl obal sněden společně s potravinou, chtějí vědci zvolit alternativu, která je biologicky degradovatelná. Takový obal se pak po určité době rozpadne až na malé částečky a zbyde jen voda, oxid uhličitý a biomasa.

Zdroj: npr.org