Ve stavebnictví představuje kompozitní výztuž inovativní řešení a těší se stále větší oblibě. Oproti oceli mají kompozitní tyče navíc mnoho výhod – nehrozí jim koroze, vykazují větší pevnost, nižší hmotnost a jejich vlastnosti navíc neovlivňuje teplota, jak tomu je u oceli. Jednoduše řečeno, jde o velmi perspektivní materiál, obzvláště při současné situaci růstu cen stavební oceli a vysokých cenách energií.

Vývojem kompozitní výztuže se již několik let věnuje divize společnosti Tesla FiberoX, aby mohli kompenzovat známou slabinu železobetonových konstrukcí, kterou je nízká rezistence vůči korozi a tím i omezená živostnost těchto konstrukcí. Kompozitní složka by tak ušetřila nemalé náklady na časté opravy a významně by napomohla k prodloužení živostnosti celé konstrukce. Kompozitní výztuž se podařilo nejen vyvinout s parametry plnícími požadované nároky ve stavebnictví, ale i s úměrnými výrobními náklady.

GFRP (z anglického originálu – Glass Fiber Reinforced polymer) je výztuž, jejíž hlavní složkou je epoxidová pryskyřice, která je vyztužena skelnými vlákny. Tento produkt je korozivzdorný, chemicky odolný a nevykazuje magnetismus. Navíc má třikrát vyšší pevnost a je čtyřnásobně lehčí oproti oceli. Výčet charakteristik lze ještě doplnit tím, že materiál tvoří elektrický izolant, nedistribuuje teplo a nemění své vlastnosti vlivem teplot.

Netečnost výztuže vůči elektrickému proudu a tím neexistence elektromagnetického pole tak umožňuje budovat stavby, které tolik neruší přístroje s vysokou senzitivitou nebo citlivou elektroniku. Nevytváří se ani indukční proud, který by měl za následek zahřátí výztuže a tím i celé konstrukce stavby. Díky vlastnostem a odolnosti materiálu jsou sníženy požadavky na krycí vrstvy, což snižuje celkový objem betonu a tím i náklady na celkovou konstrukci.

Kompozitní tyče jsou tak produktem, který dokonale zapadá do koncepce udržitelného stavitelství, kdy konstrukce budou projektovány z takových materiálů, které sníží nebo dokonce eliminují náklady na údržbu a zároveň umožní snadnou separaci jednotlivých materiálů od sebe navzájem při úpravách či rozebírání. Navíc jde o materiál, který je šetrný k životnímu prostředí, jelikož jeho výroba má nízkou uhlíkovou stopu.

Zde jsou vybrané technické údaje oceli v porovnání s kompozitní výztuží Fiberox:

 

Betonářská ocel

Výztuž Fiberox

Náchylnost ke korozi

vysoká

Nekoroduje

Pevnost v tahu (MPa)

500

min. 1 000

Tepelná vodivost {W/mK}

60

0,25

Magnetizmus

ano

ne

Elektrická vodivost

ano

ne

Hustota {g/cm3}

7,85

2,1

E – modul pružnosti (MPa)

200 000

min. 55 000

Zdroj technických údajů: fiberox.eu