Slovensko je s Polskem nyní propojeno novým plynovodem, který zabezpečí větší různorodost dodávek zemnímu plynu v rámci Evropy. Tento krok je zároveň dalším příspěvkem na cestě ke zvýšení energetické bezpečnosti.

Kapacita nového plynovodu by přitom měla podle Eduarda Hegera, slovenského premiéra, postačit Slovensku zhruba tak na rok, což znamená, že jde o rovnocennou variantu získávání této suroviny jako z Ruska.

pipe_from_poland

Dokončená realizace přinesla nemalý benefit oběma zúčastněným státům. Slovensko, a spolu s ním i další státy východní a střední Evropy, získá napojení na LNG terminály v polském městě Svinoústí a litevském městě Klajpeda. Polská strana zase díky realizaci trasy nového plynovodu dosáhne na plyn z jižní Evropy, ale i ze severní Afriky nebo z Kavkazu.

Realizace byla podporována kontinuálně soukromým podílníkem. Napůl státní společnost Eustream zajišťuje na Slovensku přepravu plynu. Výstavba čerpala finance rovněž z fondů Evropské unie.

Plynovod má délku cca 164 km. V Polsku je realizováno 60 km trasy plynovodu, která prochází mezi Strachocinou a dále průsmykem Łupkowska. Na slovenské straně je plynovod dlouhý přibližně 105 km. S jeho realizací se začalo již v roce 2018 a jeho původní dokončení bylo zamýšleno již koncem minulého roku. Plynovod spojující Polsko a Slovensko je přitom obousměrný. Polsko je napojeno na slovenskou kompresorovou stanici ve Veľkých Kapušanech, tedy na místo, kde je již prochází plynovod z Ukrajiny vedoucí dále do zemí západní Evropy.

Kapacita plynovodu ve směru Polsko – Slovensko je 5,1 mld m3 plynu za rok, a ve směru Slovensko – Polsko lze transportovat 6,1 mld m3 plynu za rok. Uvedené množství bylo vypočteno při 20 °C, množství přepravovaného plynu se v závislosti na teplotě suroviny různí. Průměr potrubí je DN 1000 a jako materiál byla použita ocel L485ME.

Slovensko bylo dříve závislé zejména na Ruském plynu. Po vypuknutí Rusko-ukrajinské války však Bratislava přehodnotila své plány a začala neodkladně řešit strategické snížení své závislosti na Rusku. Podle společnosti Eustream by se ostrý komerční provoz nového plynovodu měl rozběhnout letos v říjnu, což je výborné načasování z hlediska nadcházející topné sezóny.